รายงานพิเศษสนทนาออนไลน์ “การยกฐานะขั้นตอนการบริหารจัดแจงพื้นที่ป้องกันอย่างมีส่วนร่วม”

สำหรับกิจกรรมวงสนทนา หัวข้อ “การยกฐานะกรรมวิธีบริหารจัดแจงพื้นที่ป้องกันอย่างมีส่วนร่วม” นายดิเรก เครือจินลิ คนประสานงานโครงงาน มูลนิธิรักษาไทย ได้เอ๋ยถึงเป้าประสงค์สำหรับในการจัดงานกิจกรรมคราวนี้ ว่า
“กิจกรรมพูดคุยคราวนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการบริหารจัดแจงพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภายใต้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 2562 ที่ให้โอกาสให้มีการตรวจสอบแล้วก็ทำเส้นเขตการใช้ที่ดินของชุมชน ตลอดจนการใช้ผลดีจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญสามารถส่งผลให้เกิดการใช้คุณประโยชน์รวมทั้งจัดแจงทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนหมายถึงกลยุทธ์จัดแจงร่วม ที่จะก่อให้เกิดธรรมาภิบาลการจัดการป่าดง โดยในคราวนี้วงพูดคุยได้รับเกียรติยศจากประธานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าแล้วก็พืชพันธุ์ และก็ผู้ชำนาญที่เกี่ยวโยงกับการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ร่วมแลกทำความเข้าใจเพื่อยกฐานะวิธีการจัดแจงทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่รักษาอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติ”

ผู้ร่วมกลุ่มสนทนา เช่น

นายวีระยุทธ ชนชั้นเลิศเลอสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดแจงที่ดินรวมทั้งชุมชนในพื้นที่ป่าสงวน สำนักฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่รักษา กรมอุทยานแห่งชาติ
นายคมกริช เศรษฐบุ๋มหน้าผา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาของใหม่ อุทยานแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตติกาล โพธิแท่น รองคณบดีข้างการเรียน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายโคมไฟ มีคติธรรม ข้าราชการแผนงานเมืองไทย หน่วยงานระหว่างชาติเพื่อการอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ (IUCN) เมืองไทย
นายแขน เฉลิมลาภ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และก็ประธานกรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ดำเนินรายการโดย นายระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานเมืองไทย